• Fire retardant tape

    קלטת מעכבת אש

    מוצר זה מתאים למניעת שריפה של כבלי חשמל ותקשורת, שיש לו חשיבות רבה לסילוק סכנות נסתרות, להבטחת פעולה תקינה של קווי העברת חשמל והפצה וקווי תקשורת. הקלטת חסינת האש המודבקת המיוצרת על ידי חברתנו היא סוג חדש של מוצר מעכב אש לכבלי חשמל ותקשורת. יש לו את היתרונות של ביצועים מעכבי אש וחסיני אש, דבק עצמי ותפעול. הוא אינו רעיל, חסר טעם וללא זיהום בשימוש, ואינו משפיע על כושר הנשיאה הנוכחי של הכבל בהפעלת הכבל. מכיוון שהקלטת חסינת האש הדביקה משמשת לעטוף על פני מעטפת הכבלים, כאשר מתרחשת שריפה, היא יכולה ליצור במהירות שכבה מוגזת עם עמידות בחמצן ובידוד חום, מה שמונע ביעילות את שריפת הכבל.