• Non expansive fire retardant coating for outdoor steel structure

    ציפוי מעכב אש לא מרחיב למבנה פלדה חיצוני

    יישום: כגון חלל, נפט, תעשייה כימית, חשמל, מטלורגיה, הגנה לאומית, תעשיית אור וטקסטיל ומבנים חיצוניים אחרים נושאים את הגנת האש של חלקי מבנה מפלדה כבדה, ומתאימים במיוחד לכמה פרויקטים של מבנה פלדה עם סיכון אש כימיקלים פחמימנים (כגון נפט, ממס וכו '), כגון הנדסה פטרוכימית, מוסך, פלטפורמת קידוחי נפט, מסגרת תמיכה במתקן לאחסון נפט.