• Non expansive fire retardant coatings for indoor steel structures

    ציפויים מעכבי אש לא מרחיבים למבני פלדה פנימיים

    בנייה נוחה: ניתן להשתמש בהתזה, ציפוי רולר והברשה. הידבקות חזקה: יש לו הידבקות חזקה לסוג אפוקסי, סוג אלקיד ופרייל נגד חלונות מסוג פנולי, שהוא מוצק ועמיד, נמצא בשימוש נרחב, באיכות גבוהה ובמחיר נמוך. Cdgc - ציפוי מעכב אש מבנה פלדה דק במיוחד, מתאים להגנה מפני אש נושאי עומסים בפרויקטים שונים של מבני פלדה עם מגבלת עמידות באש הגדולה מ -2 שעות.